Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PhDr. Jozef Jablonický, DrSc.

PhDr._Jozef_Jablonický,_DrSc.

Základné vzdelanie získal v Zavare. Po ukončení strednej školy v Trnave študoval v Bratislave na Filozofickej fakulte UK a na KU v Prahe. Zavarský rodák je nositeľom Pribinovho kríža I. triedy, ktorý si v roku 2007 prevzal z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča v deň 14. výročia vzniku Slovenskej republiky. V roku 2008 mu bola za dielo Samizdat o disente udelená Cena Dominika Tatarku.

 

 

 

Profesijný životopis:

1952 – 1957 – Filozofická fakulta UK Bratislava
1957 – ONV Trnava, odbor školstva a kultúry
1957 – 1960 – SVŠ Trnava
1960 – 1974 – Historický ústav SAV
1964 – CSc., PhDr.
1974 – 1990 – Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti
1990 – po súčasnosť Ústav politických vied SAV (do roku 2002 Politologický kabinet SAV)
1992 – DrSc.
1990 – 1992 predseda Komisie vlády SR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 – 1970. Zároveň podpredseda Komisie vlády ČSFR pre analýzu historických udalostí z rokov 1967 – 1970.
1990 – 1998 riaditeľ Politologického kabinetu SAV
2000 – po súčasnosť Predseda Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV

Publikačná činnosť:

Samizdat o odboji. Štúdie a články. 2. Bratislava: Kalligram 2006, 712 s. Zostavil a úvod napísal Norbert Kmeť.

Samizdat o odboji. Štúdie a články. Bratislava: Kalligram 2004, 528 s. Zostavil a úvod napísal Norbert Kmeť.

Historiografia za normalizácie (1969 – 1989). In: Kmeť, Norbert, Marušiak, Juraj (ed.): Slovensko a režim normalizácie. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 148-151

K politickému pôsobeniu Milana Hodžu v emigrácii (1939-1944). In: Pekník, Miroslav a kol.: Milan Hodža – štátnik a politik. Tretie prepracované a doplnené vydanie. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2002, s. 351-353.

Prvé obete studenej vojny. In: Dilema, č. 6, 2001, s. 35-39

Povojnové osudy povstalcov. In: SNP 1944 – vstup Slovenska do demokratickej Európy. Zborník vystúpení z medzinárodnej konferencii k 55. výročiu SNP. Múzeum SNP Banská Bystrica 8.-10. júna 1999. Tóth, D., Kováčiková, K. (zost.). ADADE, Banská Bystrica 1999, s. 336-340

Príprava a vznik Slovenskej národnej rady. In: Pekník Miroslav a kolektív: Pohľady na slovenskú politiku. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV 2000, s. 366 – 396.
A množstvo ďalších prác.