Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poľovné združenie Háj

Až do ukončenia druhej svetovej vojny bolo poľovné právo výsadou len najbohatšej vrstvy obývajúcej a vlastniacej územie obce Zavar. Stredoveká šľachta uskutočňovala honosné poľovačky tzv. parforsné štvanice zveri na koňoch s veľkými svorkami psov. Množstvo poddaných často krát i celé týždne naháňalo zver, aby sa sústredila v uzavretej malej ploche, odkiaľ sa hnala pred altánky z ktorých ju šľachtici hromadne strieľali. Podľa poľovného zákona z roku 1873 bolo poľovné právo súčasťou pozemkového vlastníctva.

Rozvoj poľných zbraní a postupná demokratizácia vyvolali obrovské zmeny i v oblasti výkonu práva poľovníctva. Zmenila sa sociálna štruktúra i počet poľovníkov.

Prvá poľovná organizácia bola v Zavare založená v roku 1950. Po viacerých zmenách pôsobí v súčasnosti na území obce združenie s oficiálnym názvom: Poľovné združenie Háj Zavar. Jeho hlavným cieľom je plánovitý chov, ochrana voľne žijúcej zveri a jej životného prostredia a až na ďalšom mieste jej lov. Jednou z ďalších úloh je riadne poľovnícke obhospodarovanie svojho revíru v súlade s platnou legislatívou, pričom spolupracuje aj s majiteľmi a užívateľmi poľovných pozemkov, ktoré sú súčasťou revíru.

Do majetku PZ patrí Dom poľovníkov a traktor s príslušenstvom. V revíri sú umiestnené 3 kazateľnicové posedy a niekoľko lavičiek, 10 násypcov pre bažantiu zver, 4 krmelce pre srnčiu zver a solníky. V najvyššom počte sa vyskytuje zajačia a bažantia zver, v nižšom počte je zastúpená srnčia zver a ojedinelý je i výskyt diviakov. Zo šeliem žijú v revíri líšky, kuny a tchory.

Zavarskí poľovníci pravidelne usporiadavajú pre širokú verejnosť i viacero kultúrnych podujatí. Bohatou návštevnosťou je známe posedenie pri hudbe a srnčom guláši, ale i výstavy poľovných trofejí a pod.

PZ je aktívne i vo výchovno-vzdelávacej činnosti. V rámci krúžku mladých priateľov poľovníctva a prírody sa žiaci tunajšej základnej školy každoročne zúčastňujú i úspešne umiestňujú na popredných miestach v súťaži regionálnej organizácie SPZ Trnava pod vedením Mgr. D. Moncmana. Ten okrem iného pravidelne uskutočňuje prednášky tematicky ladené poľovníctvom a ochranou prírody pre žiakov základnej školy, materskej školy a ďalšie spoločenské organizácie.

Viacerí členovia PZ sa venujú chovu a výcviku poľovne upotrebiteľných psov, kde dosahujú vynikajúce výsledky. J. Kolenič zastáva funkciu skušobného komisára.

Výbor PZ Háj tvoria: Radovan Honíšek – predseda, Stanislav Šottník  – poľovný hospodár, Ing. Ľubomír Dobrovodský – tajomník, Stanislav Dobiš – finančný hospodár. Ľuboš Sobota – člen výboru.

Predseda revíznej komisie:  Ján Moncman
Ďalšími členmi sú: Ivan ŠulecJozef Rusnák, Ľubica Rusnáková, Marián Režný, Emil Hrušovský, Kamil Šteruský, Štefan Moderdorfský, Ján Kolenič, Radovan Honíšek, Pavol Sobota, Miroslav Sobota, Mgr. Daniel Moncman, Dušan Darfáš.

Zverejnené 11. 05. 2021