Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

DSS Zavar Humánum

kaštiel

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

Genéza:
DSS „HUMÁNUM“ sa nachádza v Majláthovskom klasicistickom kaštieli z 19. storočia.
Žije v ňom 140 mužov. Do tohto zariadenia prichádzajú klienti, ktorí sú v sociálnej alebo
hmotnej núdzi, s mentálnym postihom, ľudia, ktorí nie sú schopní sa sami o seba postarať,
resp. ich príbuzní im nemôžu starostlivosť zabezpečiť. Kapacita t. č. je 140 miest.

Filozofia:
Od r. 2002 postupujeme v prístupe a v starostlivosti podľa autentického projektu: „Projekt
HUMÁNUM“, ktorý garantuje mužom žijúcim v tomto domove aktívny spôsob bytia,
oprašuje hrdosť týchto mužov a pozitívne ovplyvňuje sebaakceptáciu, sebaúctu!!

„Projekt HUMÁNUM“ za hlavné determinanty považuje:
ergoterapeutickú činnosť (klienti aktívne pracujú v 11 dielňach). Ich pracovná činnosť je efektívna, profesionálna, čo dokumentujú vlastné produkty týchto dielní.
integračná činnosť – klienti aktívne vstupujú do diania spoločnosti. Zúčastňujú sa mnohých podujatí, kde sami vstupujú do týchto činností. V rámci integrácie sa klienti kontaktujú s deťmi, rodinnými príslušníkmi, občanmi z obce a vôbec z iných komunít.
edukačná činnosť /reedukačná činnosť/ – klienti sú stimulovaní a vedení k zmene postojov, k formovaniu nových názorov na život.

„Projekt HUMÁNUM“ od r. 2002 t. j. za 3-ročné obdobie skvalitnil život mužom žijúcim v tomto domove. Zmenil „existenciu“ na prežívanie.

Kontakt:
Domov sociálnych služieb pre dospelých
Zavar „HUMÁNUM“
Hlavná 1, 919 26 Zavar
PhDr. Pavlovičová Anna, PhD /riaditeľka DSS/
Tel.: 033/559 71 07, Fax: 033/559 75 06
e-mail: pavlovicovaanna@zupa-tt.sk