Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce

          Starosta obce je najvyšší výkonný orgán, volený obyvateľmi v priamych voľbách na 4 roky. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Hlavné úlohy starostu obce:

  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, kt. nie sú zákonom, štatútom obce či iným rozhodnutím OcZ vyhradené OcZ,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám,
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva (OcZ) a obecnej rady,
  • uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie,
  • podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia OcZ,
  • vykonáva obecnú správu.

_23A1109aA      Bc. Lukáš Sochor sa narodil v roku 1993 v Trnave a od svojho narodenia žil v obci Zavar. Po vyštudovaní Obchodnej akadémie v Seredi získal vysokoškolské vzdelanie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde vyštudoval odbor “Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii”. Pred nástupom do funkcie starostu pôsobil ako manažér v súkromnej sfére a počas volebného obdobia 2014 – 2018 bol zároveň poslancom Obecného zastupiteľstva a predsedom kultúrnej komisie. Za starostu obce bol po prvýkrát právoplatne zvolený počas komunálnych volieb v roku 2018 a opätovne počas komunálnych volieb v roku 2022.

Adresa: Vinohradská 3

Tel.: 0948 134 255

E-mail: starosta@zavar.sk