Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Klub seniorov

Ustanovujúce zasadnutie Klubu seniorov pri Obecnom úrade v Zavare sa konalo dňa 1. októbra 2001. Otváraciu pásku v prítomnosti vtedajšieho starostu obce Zavar Rudolfa Baroša prestrihol najstarší člen klubu pán Anton Vojtech.

Do výboru Klubu seniorov pri Obecnom úrade v Zavare boli navrhnutí a členmi zvolení:
Emília FEDERIČOVÁ – vedúca
Rudolf  FEDERIČ – kronikár klubu, tajomník
Oľga SOBOTOVÁ – pokladníčka
Anna MASNICOVÁ – kontrolórka
Ostatní členovia výboru – Jozef BERÁNEK, Jozefína ŠTURDÍKOVÁ, Gabriela Berešová, Ján ZOŠÁK

V súčasnom období má klub 49 členov. Stretnutia sa konajú každý pondelok. Činnosť klubu pozostáva z prednášok realizovaných lekárom, meteorológom, kňazom ,odborníkmi z oblasti energetiky, ale i z návštev kultúrnych podujatí – Bilský – Volejníčková, Velšicová – Slivka, z poriadaní Mikulášskych akcií, fašiangových zábav i karnevalov. Rozlúčky s rokom sú realizované s umelcami tanečnou zábavou. Seniorom sa páčia i diskotéky pre starších za doprovodu pána Emila Kruteka. Akcie sú vykonávané za účasti sponzorov, zástupcov Poľnohospodárskeho družstva v Zavare, starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a hostí. Seniori sa zúčastňujú na divadelných predstaveniach – Trnava, Nitra, Bratislava i na zájazdoch, pútiach – Staré Hory, Velehrad, k hrobu Mons. ThDr. Michala Buzalku, v minulosti pôsobiaceho v Zavare. Samozrejme, prioritou sú jubileá a tzv. meninové pondelky, ale i účasť seniorov na obecných akciach – pri stavaní mája, oslavách oslobodenia obce, akadémiách k výročiam našich osobností – Dusík, Viktorín, Mons. dekan Pavlík.

Zavarskí seniori využívajú i zľavnené rekreačné pobyty vo Vysokých a Belianskych Tatrách. Okrem toho, že si odtiaľ priniesli veľa zážitkov upevnili si aj zdravie. Zavarskí seniori sa podieľajú na akciách v rámci integračného procesu VÚC a DSS Humánum Zavar.

Svoju činnosť realizujú v zmysle stanoveného plánu práce zverejnenú vo svojom časopise „ZAVARSKÝ SENIOR“.

Zverejnené 11. 05. 2021