Prechod na navigáciu Hlavné menu
Obec Zavar - oficiálna stránka obce

Oficiálna webová stránka obce Zavar

 

Vitajte na našej webovej stránke!

 

                                         

  Sme radi, že i takýmto spôsobom môžete nazrieť do histórie a najmä  súčasnosti obce Zavar.
   Ak sa rozhodnete osobne navštíviť našu obec, ste srdečne vítaní.
  
                                                             Rudolf Baroš - starosta obce

 

 

 


 

Úplná uzávierka cesty

Okresný úrad v Trnave, odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ako príslušný orgán štátnej spávy podľa § 2 ods. 1 a 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3 ods. 1 písm. c) a § 7 ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 10, vyhl. č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, po dohode s ORPZ Okresným dopravným inšpektorátom Trnava a po prerokovaní žiadosti spoločnosti VENTI s.r.o., Bratislava, výdava toto

POVOLENIE

na úplnú uzávierku cesty III/05131 od km 2,402 po km 2,973 medzi Trnavou a Zavarom.

Žiadateľ: VENTI s.r.o., Bratislava

Dôvod uzávierky:  budovanie okružnej križovatky

Druh uzávierky: úplná

Doba uzávierky: od 05,00 hod. dňa 01.07.2014

                           do 24,00 hod. dňa 15.08.2014

Dĺžka uzávierky: 0,571 km

Dĺžka obchádzky: 2,793 km

Popis obchádzky: obojsmerná cestná premávka bude vedená po ceste I/51 (obchvat mesta) a po komunikáciách okolo závodu PSA Peugeot - Citroen a späť na cestu III/05131.

Pravidelná autobusová doprava SAD bude vedená po obchádzkovej trase.


 

Rekonštrukcia pamätníka SNP Zavar


 

 
 Pôdorys.pdf (322.9 kB) Pôdorys.pdf (322.9 kB)

 

Súťaž o najkrajšiu výsadbu pred domom

Obec Zavar vyhlasuje

"Súťaž o najkrajšiu výsadbu pred domom".

Do súťaže sa netreba prihlasovať. Úprava výsadby bude vyhodnotená komisiou koncom augusta 2014. Prví traja súťažiaci budú odmenení peňažnými poukážkami na nákup záhradkárskych potrieb         v hodnote 50 €, 30 € a 20 €.


 

Najnovšie číslo Zavarského slova

    Viac pozrite tu.


 

Oznam

Vyhlasované oznamy obce je možné v čase hlásenia počúvať i na obecnom televíznom informačnom kanáli.
 

 

 


 

dnes je: 22.7.2014

meniny má: Magdaléna

Za obsah zodpovedá
webmaster

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať


1225514

Úvodná stránka