Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Zavar

Vitajte na našej webovej stránke!

Sme radi, že i takýmto spôsobom môžete nazrieť do histórie a najmä súčasnosti obce Zavar.
Ak sa rozhodnete osobne navštíviť našu obec, ste srdečne vítaní.

  

Rudolf  BAROŠ 

(starosta obce ZAVAR)
                                                        

 

 


 

Upútavky na oznamy

Úradná tabuľa

Uloženie zásielky na obecnom úrade Zavar - pre Ján Farkaš

O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í      Z Á S I E L K Y
Obec Zavar  v súlade s § 5 zá ...viac...

Zverejnené 8.12.2016


 

Oznámenie - uloženie zásielky na obecnom úrade v Zavare - L. Kulíšek

 
 
O Z N Á M E N I E     O     U L O Ž E N Í      Z Á S I E L K Y
 
 < ...viac...

Zverejnené 5.12.2016


 

866-2016-Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Dátum konania: 16.12.2016
Čas otvorenia: 11:45 hod.
...viac...

Zverejnené 16.11.2016


 

Ponuka na predaj ornej pôdy

Ponúkam na predaj  ornú pôdu nachádzajúcu sa v katastrálom území Zavar vedenú na:
1. LV 766, ...viac...

Zverejnené 14.11.2016


 

Oznamy obce Zavar

VIANOČNÉ TRHY ZAVAR v nedeľu, dňa 11.12.2016 o 14:00 hod. pred Kultúrnym domom.

vianočné trhy-obrazok.jpg

Obec Zavar a spoločenské organizácie obce Zavar
Vás pozývajú na kultúrnu akciu
„VIANOČ ...viac...

Zverejnené 6.12.2016


 

25. RODIČOVSKÝ PLES - 11. februára 2017 o 20.00 hod. v KD v Zavare. Vstupné/pár: 30,-Eur.

25.Rodičovský-ples.jpg


25. RODIČOVSKÝ PLES - 11. februára 2017 o 20.00 hod. v KD v Zavare. Vstupné/pár: 30,-Eur. ...viac...

Zverejnené 27.10.2016


 

Pozemok na prenájom - p.č. 209/75 a 240/80, katastrálne územie Zavar

         Obec Zavar ponúka na prenájom pozemok na parcelách č.209/75 a 240/80, kat. územia Zavar, ok ...viac...

Zverejnené 26.10.2016


 

Zámer previesť majetok obce

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitého zreteľa
 
Podľa zákona č. 138/1991 Z ...viac...

Zverejnené 20.6.2016


 

 

 

Voľné priestory k dispozícii + harmonogram využívania priestorov

kreslíme.jpgObec Zavar ponúka k dispozícii priestory v zadnej časti kultúrneho domu spoločenským organizáciám a skupinám v obci Zavar (napr. klub detí a mládeže, spevokol a iné) na voľnočasové aktivity. Organizácie a skupiny, ktoré majú záujem o tieto priestory, môžu kontaktovať Obecný úrad v Zavare.
 

Výzva na spoluprácu

Poslanci  obecného zastupiteľstva  v  Zavare za účelom riešenia problémov  a  skvalitnenia  života občanov Vás vyzývajú  na  spoluprácu prostredníctvom  podnetov  a  návrhov  adresovaných  na  jednotlivé  komisie. 
Záujemcovia  môžu  zasielať podnety na obecný úrad alebo  predsedom  jednotlivých  komisií .     

           
Telefón :  033 55 97102                                          Mail : ocu.zavar@stonline.sk

________________________________________________________

Ing. Malovcová  - Komisia pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo

JUDr. Fančovič  - Komisia pre ochranu verejného poriadku

Ing. Benešová  - Komisia stavebná a ochrany životného prostredia

Ing. Gallová  - Komisia pre financie, rozpočet a eurofondy

Ing. Hlačina  - Komisia školstva a športu

p. Dobrovodská  - Komisia kultúry

Ing. Nižnanský  - Komisia pre informatiku a propagáciu


 

Virtuálny cintorín

Obec Zavar dáva občanom do pozornosti možnosť využiť novú službu

"Virtuálny cintorín",

kde si môžete vyhladať miesto posledného odpočinku svojich blízkych.

Tento virtuálny cintorín nájdete v kategórii "Rôzne"

alebo kliknite na odkaz www.cemeterysk.sk/?activel=0

 

 

 


 

Najnovšie číslo Zavarského slova

   Viac pozrite tu.


 

Oznamy obecného úradu mailom

Obec Zavar dáva občanom do pozornosti možnosť prijímať vybrané oznamy obecného úradu prostredníctvom e-mailu.

Táto služba je pre občanov zdarma.

Záujemcovia o túto službu sa musia zaregistrovať na internetovej stránke obce Zavar v časti "Registrovať".


 

Oznam

Vyhlasované oznamy obce je možné v čase hlásenia počúvať aj na obecnom televíznom informačnom kanáli.
 

 

 


 

dnes je: 11.12.2016

meniny má: Hilda

Za obsah zodpovedá
webmaster

"História a súčasnosť zavarského športu" - kniha zadarmo do každej rodiny v obci Zavar. Vyzdvihnúť si ju môžete na Obecnom úrade.Úvodná stránka