https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
37/2022 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar Zmena ukončenia termínu diela 08. 11. 2022
NHM 39/2022 Linda Grmanová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 28. 10. 2022
36/2022 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Darovacia zmluva - tabletový počítač Darovanie prebytočného majetku štátu - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 08. 11. 2022
NHM 38/2022 Linda Grmanová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 50 € 28. 10. 2022
NHM 37/2022 Mária Rosýpalová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 29. 10. 2022
NHM 36/2022 Martina Kovačičová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 28. 10. 2022
NHM 35/2022 Jozef Korček Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 25. 10. 2022
NHM 34/2022 Renáta Repiská Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 14. 10. 2022
NHM 33/2022 Alica Šottníková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 24. 10. 2022
NHM 32/2022 Marián Krátky Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 24. 10. 2022
NHM 31/2022 Daniel Moncman Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 22. 10. 2022
NHM 30/2022 Marta Haladová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 22. 10. 2022
NHM 29/2022 Milan Štibrányi Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 19. 10. 2022
35/2022 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 225 € 11. 10. 2022 08. 12. 2022
34/2022 Zariadenie pre seniorov, Križovany nad Dudváhom č. 54, 919 24 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 200 € 08. 10. 2022
33/2022 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava Dohoda č. 22-08-010-36 o pomoci v hmotnej núdzi Podmienky výkonu činnosti pre občanov v hmotnej núdzi 29. 09. 2022
32/2022 3W Slovakia, s.r.o., č. 589, 913 05 Melčice-Lieskové Licenčná zmluva na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých Licencia - Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest 1 909,20 € 22. 09. 2022
31/2022 Umelecká agentúra O.W.-Music, s.r.o., Terchovská 90, 900 28 Zálesie Zmluva č. 270822 o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu Hudobné vystúpenie 1 600 € 22. 09. 2022
30/2022 OZ Asociácia športu PSA Trnava "ASPSA", Automobilová 1, 917 01 Trnava Zmluva o prenájme obecného športového areálu Prenájom obecného športového areálu 1 500 € 15. 09. 2022
NHM28/2022 Štefan Tomovič Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 13. 09. 2022
NHM 27/2022 Peter Mikuláš Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 13. 09. 2022
NHM 26/2022 Mária Verešová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 13. 09. 2022
NHM 25/2022 Vladimír Glonek Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 13. 09. 2022
NHM 24/2022 Mária Šergovičová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 13. 09. 2022