https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
NHM 31/2021 Peter Čerňanský Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 09. 11. 2021
NHM 30/2021 Ján Moncman Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 09. 11. 2021
NHM 29/2021 Mária Psotová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 06. 11. 2021
NHM 28/2021 Mária Psotová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 06. 11. 2021
NHM 27/2021 Mária Psotová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 06. 11. 2021
NHM 26/2021 Veronika Temniaková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 05. 11. 2021
NHM 25/2021 Veronika Temniaková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 05. 11. 2021
NHM 24/2021 Stanislav Jobek Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 05. 11. 2021
NHM 23/2021 Stanislav Jobek Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 05. 11. 2021
NHM 22/2021 Emília Vidová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5 € 28. 10. 2021
73/2021 Euro Real Estate s.r.o., Pavla Horova 3014/27, 071 01 Michalovce Kúpna zmluva - Exteriérový Betlehem Exteriérový Betlehem 8 700 € 27. 10. 2021
72/2021 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Nájomná zmluva č. 45/2021/OSaP Prenájom nehnuteľností - pozemkov p.č. 240/9 a p.č. 249/1 1 € 27. 10. 2021
71/2021 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 200 € 27. 10. 2021 01. 12. 2021
70/2021 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, J. Bottu 4, 917 01 Trnava Dohoda č. 21-08-010-34 o pomoci v hmotnej núdzi Realizácia činnosti pre občanov v hmotnej núdzi 26. 10. 2021
69/2021 Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Zavar, Hlavná 16, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 14 000 € 26. 10. 2021
67/2021 Swaptech s.r.o., Bajkalská 41/A, 821 09 Bratislava Dodatok k zmluve o dodaní tovarov Oprava Článku I. IČO a DIČ Kupujúceho 26. 10. 2021
68/2021 Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Kúpna zmluva - Predaj nehnuteľnosti register "C" p.č. 281/547 ostatná plocha s výmerou 28 m2 v kat. ú. Zavar Predaj nehnuteľnosti register "C" p.č. 281/547 ostatná plocha s výmerou 28 m2 v kat. ú. Zavar 185 € 21. 10. 2021
NHM 21/2021 Miloš Ševčík Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 15. 10. 2021
66/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Zmluva o dielo Výmena žľabov na Vetrovej ulici v Zavare 4 473,60 € 12. 10. 2021
65/2021 Mariana Radová, MVDr. Ján Moncman Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností na LV č. 114 - okres Trnava, obec Zavar 165 000 € 12. 10. 2021
64/2021 Bc. Jozef Petríček, 6.apríla 367/3, 922 03 Vrbové Zmluva o dielo Úprava a výsadba dvora a záhrady v objekte Domu tradícií na Viktorínovej ulici číslo 12 v Zavare 6 581,20 € 09. 10. 2021
48/2021 TECHNIK Security spol. s.r.o., Sereďská 25, 917 05 Trnava Zmluva o dielo Výmena podhľadov a úprava osvetlenia pódia kultúrneho domu 12 881,84 € 06. 10. 2021
63/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/2021 Naviac práce 13 197,49 € 06. 10. 2021
62/2021 Peter Wurczer Zmluva o umeleckom výkone Hudobné vystúpenie 350 € 05. 10. 2021