https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
2/2022 Ľuboš Jamrich Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 61/2020 - Predaj obecného pozemku CKN par. č. 195/80 o výmere 10 m2 Predaj obecného pozemku par. č. 195/80 o výmere 10 m2 10 € 20. 01. 2022
1/2022 Martin Maliarik Zmluva o prenájme priestorov telocvične Prenájom telocvične 225 € 14. 01. 2022 16. 03. 2022
84/2021 OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2021142 Úprava práv a povinností pri pomoci psom v núdzi 15. 01. 2022
83/2021 Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok Dohoda o ukončení Zmluvy č. 2020142KAOS o odchyte a umiestnení túlavých zvierat do karanténnej stanice Ukončenie zmluvy 15. 01. 2022
82/2021 Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Návrh poistnej zmluvy č. 461-9006130 Poistenie budov obce Zavar 04. 01. 2022
NHM 63/2021 Jozef Jaťti Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 30. 12. 2021
NHM62/2021 Pavel Hrotko Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 30. 12. 2021
NHM 61/2021 Pavel Hrotko Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 30. 12. 2021
NHM 60/2021 Jozef Mihálik Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 30. 12. 2021
NHM 59/2021 Viera Mrenová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 30. 12. 2021
79/2021 Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 350 € 23. 12. 2021
81/2021 ateliér hipík s.r.o., Botanická 55, 917 08 Trnava Zmluva o dielo Revitalizácia cintorína Zavar 8 400 € 23. 12. 2021
80/2021 Ján Hrčka - Agency J.H., Beethovenova 3, 917 01 Trnava Zmluva o dielo Osvetlenie pódia v Kultúrnom dome Zavar 6 000 € 22. 12. 2021
NHM 58/2021 Mária Císarová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 21. 12. 2021
78/2021 Vlkostav, s.r.o., Dolné Dubové 43, 919 52 Dolné Dubové Zmluva o dielo Výmena žľabov na Vetrovej ulici v Zavare - etapa č.2 4 473,60 € 10. 12. 2021
77/2021 Vianočné osvetlenie s.r.o., Štefánikova trieda 52, 949 01 Nitra Kúpna zmluva Kúpa dekoračného Vianočného osvetlenia 4 999,90 € 01. 12. 2021
75/2021 Zariadenie pre seniorov, Križovany nad Dudváhom č. 54, 919 24 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2021 Dotácia z rozpočtu obce 200 € 26. 11. 2021
NHM 57/2021 Erik Jilly Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 56/2021 Roman Schmidt Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 55/2021 Milan Brezovský Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 54/2021 Dušan Kozák Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 53/2021 Oľga Cintulová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 52/2021 Mária Štibrányiová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021
NHM 51/2021 Jozef Šimanský Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 23. 11. 2021