https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
13/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.9919475731 Verejná telefónna služba 45,99 € 25. 02. 2021
12/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Kúpna zmluva č.9928294058 Telco PH 895 IDN 1 € 25. 02. 2021
11/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Kúpna zmluva č.9928294059 Telco PH 895 IDN 1 € 25. 02. 2021
10/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena "in personam" 500 € 23. 02. 2021
9/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Kúpna zmluva Predaj obecného majetku 575 € 23. 02. 2021
7/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Architektonická štúdia - Pavilón I. stupňa Základnej školy Zavar 6 000 € 20. 02. 2021
2/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Zvyšovanie energetickej účinnosti verejnej budovy Základnej školy v obci Zavar vrátane zatepľovania 4 850 € 20. 02. 2021
8/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 150 € 06. 02. 2021
NHM 1/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10 € 02. 02. 2021
6/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Poistná zmluva Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 550 € 29. 01. 2021
5/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu č. p. SITB-OO2-2020/001295-001 Prenechanie vypožičiavateľovi do bezplatného užívania dočasne prebytočný hnuteľný majetok štátu 0 € 26. 01. 2021
4/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o zabezpečení a realizácií výroby a vysielania informácií Výroba a šírenie videotextových informačných stránok (2 strany) a 6 informačných príspevkov do 2 minút 395 € 22. 01. 2021
1/2021 Obec Zavar, Viktorínova 14 Zmluva o dielo Odstránenie pôvodného a realizácia nového betónového sokla pri tenisových kurtoch - ŠA Zavar 4 421,78 € 22. 01. 2021