https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zmluvy

Číslo zmluvyZmluvná stranaNázov zmluvyPredmet zmluvyCenaDátum účinnostiDátum ukončenia
NHM 54/2022 Andrea Kilianyová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 17. 11. 2022
NHM 53/2022 Andrea Kilianyová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 17. 11. 2022
38/2022 Občianske združenie Humánum, Hlavná 1, 919 26 Zavar Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Zavar na rok 2022 Dotácia z rozpočtu obce 370 € 22. 11. 2022
NHM 52/2022 Mária Lenčešová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 10. 11. 2022
NHM 51/2022 Miroslava Ohrablová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 10. 11. 2022
NHM 50/2022 Dušan Jambrich Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 08. 11. 2022
NHM 49/2022 Ľudmila Ochabová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 08. 11. 2022
NHM 48/2022 Gabriela Majchráková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 08. 11. 2022
NHM 47/2022 Imrich Škubla Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 08. 11. 2022
NHM 46/2022 Ján Mikulka Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 03. 11. 2022
NHM 45/2022 Oľga Adamíčková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 03. 11. 2022
NHM 44/2022 Oľga Adamíčková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 03. 11. 2022
NHM 43/2022 Oľga Adamíčková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 03. 11. 2022
NHM 42/2022 Maria Deáková Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 03. 11. 2022
NHM 41/2022 Monika Vadovičová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 03. 11. 2022
NHM 40/2022 Ján Holienčin Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 31. 10. 2022
37/2022 KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o., Pri Kalvárii 7786/20, 917 01 Trnava Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 74/2021 Dom Nádeje Zavar Zmena miesta a času vyhotovenia diela 08. 11. 2022
NHM 39/2022 Linda Grmanová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 5€ 28. 10. 2022
36/2022 Štatistický úrad Slovenskej republiky, Lamačská cesta 3/C, 840 05 Bratislava 45 Darovacia zmluva - tabletový počítač Darovanie prebytočného majetku štátu - tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 08. 11. 2022
NHM 38/2022 Linda Grmanová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 50 € 28. 10. 2022
NHM 37/2022 Mária Rosýpalová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 29. 10. 2022
NHM 36/2022 Martina Kovačičová Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 28. 10. 2022
NHM 35/2022 Jozef Korček Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 10€ 25. 10. 2022
NHM 34/2022 Renáta Repiská Zmluva o nájme za hrobové miesto Nájom za 10 rokov 3 € 14. 10. 2022