https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/08/img1.jpg

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Zverejnené 11. 03. 2021 Zvesené 26. 03. 2021

Jarné upratovanie

Informácia podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predp...