https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zasadnutia 2022

Zasadnutie zo dňa 25.02.2022

Zverejnené 22. 02. 2022

Pozvánka-OZ-25.02.2022

Zápisnica č.2-2022-25.2.2022

Príloha č.1 k zápisnici č.2-2022

Príloha č.2 k zápisnici č.2-2022

Príloha č.3 k zápisnici č.2-2022

Príloha č.4 k zápisnici č.2-2022

Uznesenia zo Zápisnice č.2-2022-25.2.2022

Dochádzka poslancov OZ-25.02.2022