https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zasadnutia 2021

Zasadnutie zo dňa 15.12.2021

Zverejnené 12. 12. 2021

Pozvánka-OZ_15.12.2021
Zápisnica c.9-2021
Vyjadrenie poslancov k problematike kotolne v MŠ
Vyjadrenie starostu obce a spomínaných strán k problematike kotolne v MŠ
Uznesenia – OZ – 15.12.2021
Dochádzka poslancov OZ-15.12.2021