https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zasadnutia 2021

Zasadanie zo dňa 21.06.2021

Zverejnené 18. 06. 2021

Pozvanka-OZ_21.06.2021

Zápisnica č.3-2021

Zápisnica c.3-Vyjadrenie sociálnej komisie-príloha1

Uznesenia-OZ-21.06.2021

Dochádzka poslancov OZ-21.06.2021