https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zasadnutia 2021

Zasadanie zo dňa 14.05.2021

Zverejnené 12. 05. 2021

Pozvanka-OZ_14.05.2021

Vzhľadom na oznámenie neúčasti väčšiny poslancov týmto oznamujeme,
že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zavare, ktoré sa malo uskutočniť
dňa 14.5.2021 (piatok) o 18:00 hodine
v sále kultúrneho domu
je týmto zrušené.

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce