https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zasadnutia 2021

Zasadanie zo dňa 09.08.2021

Zverejnené 06. 08. 2021

Vzhľadom na neúčasť väčšiny poslancov týmto oznamujeme,
že zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zavare, ktoré sa malo uskutočniť dňa 09.08.2021 o 10:30 hodine
v sále kultúrneho domu je týmto zrušené.

Pozvánka-OZ_09.08.2021