https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zasadnutia 2022

Zasadnutie zo dňa 28.01.2022

Zverejnené 25. 01. 2022

Pozvánka OZ_28.01.2022

Zápisnica č.1-28.01.2022

Príloha č. 1 – právna kancelária

Príloha č. 2 – JUDr. Kleiman

Uznesenia-OZ-č.1-2022-28.01.2022

Dochádzka poslancov OZ-28.01.2022