https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Zasadnutia 2022

Zasadnutie OZ dňa 11.11.2022

Zverejnené 09. 11. 2022

9.Pozvánka-11.11.2022
Zápisnica č.1-1-2022-11.11.2022
Zápisnica č.1-1-2022-11.11.2022-príloha
Uznesenia zo Zápisnice č.1-1-2022-11.11.2022
Dochádzka poslancov OZ-11.11.2022