https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2023

Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2012

Zverejnené 11. 10. 2023

Dodatok č.3 VZN č.3-2012_o_ výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a škols. zariadení