https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2021

Návrh 1/2021

Zverejnené 27. 09. 2021

Návrh VZN č. 1-2021 o udeľovaní Čestného občianstva obecných vyznamenaní a cien obce Zavar

Dátum zverejnenia návrhu: 27.9.2021

Schválené:

Vyhlásené:

Účinnosť: