https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2019

7/2019

Zverejnené 12. 02. 2021

7-2019_VZN_návrh_ o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zavar

7-2019_VZN o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zavar

Dátum zverejnenia návrhu: 18.11.2019

Schválené: 2.12.2019

Účinnosť: 1.1.2020