https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2019

6/2019

Zverejnené 12. 02. 2021

6-2019_Návrh _VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

6-2019_VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dátum zverejnenia návrhu: 13.11.2019

Schválené: 2.12.2019

Účinnosť: 1.1.2020