https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2019

5/2019

Zverejnené 12. 02. 2021

5-2019_Návrh_VZN č.5-2019_o miestnych daniach a miestnom poplatku

5-2019_VZN č.5-2019_o miestnych daniach a miestnom poplatku

Dátum zverejnenia návrhu: 18.10.2019

Schválené: 4.11.2019

Účinnosť: 1.1.2020