https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2019

3/2019

Zverejnené 12. 02. 2021

3-2019_Návrh VZN č.3-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

3-2019_VZN č.3-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

Dátum zverejnenia návrhu: 30.5.2019

Schválené: 1.7.2019

Vyhlásené: 2.7.2019

Účinnosť: 17.7.2019