https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2020

6/2020

Zverejnené 20. 11. 2020

6-2020_návrh_VZN_ o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zavar

6-2020_VZN č.4-2020 o financovaní materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zavar

Dátum zverejnenia návrhu: 20.11.2020

Schválené: 14.12.2020

Vyhlásené: 15.12.2020

Účinnosť: 1.1.2021