https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2020

5/2020

Zverejnené 20. 11. 2020

5-2020_Návrh_Dodatku č.1 k VZN č.7-2019_o_financovaní materskej školy

5-2020_Dodatok č.1 k VZN č.7-2019_o_financovaní materskej školy

Dátum zverejnenia návrhu: 20.11.2020

Schválené: 14.12.2020

Vyhlásené: 15.12.2020

Účinnosť: 31.12.2020