https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2020

4/2020

Zverejnené 19. 11. 2020

4-2020_Návrh_VZN č.3-2020_o miestnych daniach a miestnom poplatku

4-2020_VZN č.3-2020_o miestnych daniach a miestnom poplatku

Dátum zverejnenia návrhu: 19.11.2020

Schválené: 14.12.2020

Vyhlásené: 15.12.2020

Účinnosť: 1.1.2021