https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2021

2/2021

Zverejnené 29. 09. 2021

Návrh VZN č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Zavar

Dátum zverejnenia návrhu: 29.9.2021

Schválené:

Vyhlásené:

Účinnosť: