https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2019

2/2019

Zverejnené 12. 02. 2021

2-2019_Návrh VZN o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok

2-2019_VZN o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok

Dátum zverejnenia návrhu: 14.01.2019

Schválené: 04.02.2019

Vyhlásené: 20.02.2019

Účinnosť: 20.02.2019