https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2019

1/2019

Zverejnené 12. 02. 2021

1-2019_Návrh Dodatok č.2 k VZN č.9-2016 o určení názvov ulíc v obci Zavar

1-2019_Dodatok č.2 k VZN č.9-2016 o určení názvov ulíc v obci Zavar

Dátum zverejnenia návrhu: 01.01.2019

Schválené: 04.02.2019

Vyhlásené: 20.02.2019

Účinnosť: 20.02.2019