https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2021/01/output-onlinejpgtools.jpg

Samospráva

Starosta obce

Zverejnené 02. 02. 2021

Bc. Lukáš Sochor sa narodil v roku 1993 v Trnave a od svojho narodenia žil v obci Zavar. Po vyštudovaní Obchodnej akadémie v Seredi získal vysokoškolské vzdelanie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde vyštudoval odbor “Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii”. Pred nástupom do funkcie starostu pôsobil ako manažér v súkromnej sfére a počas volebného obdobia 2014 – 2018 bol zároveň poslancom Obecného zastupiteľstva a predsedom kultúrnej komisie. Za starostu obce bol právoplatne zvolený počas komunálnych volieb v roku 2018.

Adresa: Vinohradská 3

Tel.: 0948 134 255

E-mail: starosta@zavar.sk