https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Obecné zastupiteľstvo

PhDr. Jozef Lenč, PhD.

Zverejnené 14. 11. 2022

Adresa: Hlavná 39, 919 26 Zavar

Tel: 0907 697 284

E-mail:  jozolenc@gmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva.