https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Obecné zastupiteľstvo

PaedDr. Zuzana Moncmanová, PhD.

Zverejnené 14. 11. 2022

Adresa: Vetrová 45, 919 26 Zavar

Tel: 0905 447 732

E-mail: sapientiavera@gmail.com

Poslankyňa obecného zastupiteľstva