https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2022

VZN č. 5/2022

Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č.5-2022 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Zavar

Návrh VZN č.5-2022 o miestnom poplatku za rozvoj v obci Zavar

 

Dátum zverejnenia návrhu: 30.11.2022

Schválené: 16.12.2022

Vyhlásené: 16.12.2022

Účinnosť: 01.01.2023