https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2022

VZN č. 3/2022

Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č.3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Zavar

Návrh VZN č.3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Zavar

Dátum zverejnenia návrhu: 30.11.2022

Schválené: 16.12.2022

Vyhlásené: 16.12.2022

Účinnosť: 01.01.2023