https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2022

VZN č. 2/2022

Zverejnené 30. 11. 2022

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

Návrh VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2023

Dátum zverejnenia návrhu: 30.11.2022

Schválené:  16.12.2022

Vyhlásené: 16.12.2022

Účinnosť: 01.01.2023