https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2022

VZN č. 1/2022

Zverejnené 02. 06. 2022

VZN č.1-2022 o Územnom pláne obce Zavar

Príloha č. 1 k VZN č.1-2022- Záväzná časť

Príloha č. 2 k VZN č.1-2022- Schéma záväzných častí a VPS

Dátum zverejnenia návrhu: 02.06.2022

Schválené:  25.11.2022

Vyhlásené: 09.12.2022

Účinnosť: 24.12.2022