https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2022

Návrh VZN č. 1/2022

Zverejnené 02. 06. 2022

Návrh VZN č.1-2022

Príloha č. 1 k Návrhu VZN č.1-2022- Záväzná časť

Príloha č. 2 k Návrhu VZN č.1-2022- Schéma záväzných častí a VPS

Zverejnené: 02.06.2022

Zvesené: