https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Elena Majtánová

Zverejnené 14. 11. 2022

Adresa: Hlavná 48, 919 26 Zavar

Tel: 0905 963 451

E-mail: eyka.majtanova@gmail.com

Poslanec obecného zastupiteľstva