https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2023

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022

Zverejnené 17. 05. 2023

Dodatok č.1 k VZN č.3-2022 o výške príspevku… jedáleň

Dátum zverejnenia návrhu: 14.04.2023

Schválené: 12.05.2023

Vyhlásené: 17.05.2023

Účinnosť: 01.06.2023