https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2021

5/2021

Zverejnené 19. 11. 2021

Návrh VZN_č.5-2021_o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Zavar v čase hmotnej núdze, alebo náhlej núdze o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a vianočného príspevku

Vyvesené: 18.11.2021

Zvesené: