https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2021

3/2021

Zverejnené 19. 11. 2021

VZN č. 3-2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zavar

Návrh VZN č.4 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Zavar

Dátum zverejnenia návrhu: 19.11.2021

Schválené:  15.12.2021

Vyhlásené: 16.12.2021

Účinnosť: 31.12.2021