https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

VZN 2021

1/2021

Zverejnené 29. 09. 2021

VZN č. 1/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Zavar

Návrh VZN č. 2/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Zavar

Dátum zverejnenia návrhu: 29.9.2021

Schválené: 15.12.2021

Vyhlásené: 16.12.2021

Účinnosť: 31.12.2021