https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Rozpočet obce Zavar

Zverejnené 30. 11. 2022

ROZPOČET NA ROK 2023
Programový rozpočet 2023-25
Rekapitulácia 2023-25
Rozpočet_výdavky_ 2023-25
Rozpočet príjmy 2023-25

RO_1_ 2023
RO_2_ 2023
RO_3_2023
RO4_ 2023
RO 5-2023

Návrh rozpočtu – Programový rozpočet 2023 – 2025
Návrh rozpočtu rekapitulácia 2023 – 2025
Návrh rozpočtu výdavky 2023 – 2025
Návrh rozpočtu príjmy 2023 – 2025

ROZPOČET NA ROK 2022
Finančné výdavky – skutočnosť za rok 2022
Bežné _výdavky – skutočnosť za rok 2022
Kapitálové_výdavky – skutočnosť za rok 2022
Príjmy – skutočnosť za rok 2022
RO6 2022
RO5 2022
RO4 2022
RO3 2022
RO2 2022
RO1 2022
Schválená-Rekapitulácia_rozpočtu_ 2022-24
Schválený -Programový_rozpočet_ 2022-24
Programový rozpočet 2022-24-príloha
Schvalený_rozpočet_príjmy_ 2022-24
Schválený_rozpočet_výdavky_ 2022-24

Návrh rozpočtu-programový rozpočet-2022-24
Návrh rozpočtu-rekapitulácia- 2022-24
Návrh rozpočtu-výdavky- 2022-24
Návrh rozpočtu-príjmy- 2022-24

ROZPOČET NA ROK 2021
RO10 2021
RO9 2021
RO8 2021
RO7 2021
RO6 2021
RO5 2021
RO4 2021
RO3 2021
RO2 2021
RO1 2021

Návrh – Záverečný účet obce za rok 2020
Čerpanie rozpočtu Základná Škola s MŠ
Programový rozpočet plnenie rok 2020
Bežné výdavky obec
Finančné výdavky obec
Kapitálové výdavky obec

Plnenie výdavkov 2020
Plnenie príjmov 2020
Programový rozpočet 2021 – textová časť
Programový rozpočet 2021-23
Výdavky 2021-23
Príjmy 2021-23
Rekapitulácia 2021-23
Návrh výdavky 2021-23
Návrh príjmy 2021-23

ROZPOČET NA ROK 2020
RO8 2020
RO7 2020
RO6 2020
RO5 2020
RO4 2020
RO3 2020
RO2 2020
RO1 2020

Programový rozpočet 2020
Programový rozpočet 2020-22
Rekapitulácia 2020-22
Príjmy 2020-22
Výdavky 2020-22
NR príjmy na rok 2020-2022
NR výdavky na rok 2020-2022