https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Rozpočet na rok 2023

Zverejnené 30. 11. 2022

Programový rozpočet 2023-25
Rekapitulácia 2023-25
Rozpočet_výdavky_ 2023-25
Rozpočet príjmy 2023-25

Návrh rozpočtu – Programový rozpočet 2023 – 2025
Návrh rozpočtu rekapitulácia 2023 – 2025
Návrh rozpočtu výdavky 2023 – 2025
Návrh rozpočtu príjmy 2023 – 2025