https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Životné prostredie

Zverejnené 29. 01. 2021

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby MZZO

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky MZZO

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Oznámenie o výrube dreviny