https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Záverečný účet obce rok 2019

Zverejnené 29. 01. 2021

Záverečný účet obce za rok 2019
Hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2019
Návrh – Záverečný účet obce za rok 2019
Hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2019
Bežné výdavky 2019
Finančné výdavky 2019
Kapitálové výdavky 2019
Bežné výdavky ZŠ 2019