https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Záverečný účet obce Zavar

Zverejnené 13. 05. 2022

Návrh záverečného účtu účet obce za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2021
Bežné výdavky
Finančné výdavky
Kapitálové výdavky
Programový rozpočet-plnenie2021
Záverečný účet obce za rok 2021 – návrh
ZU 2021 Zavar – Stanovisko – hlavného kontrolóra – návrh

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2019
Hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2019
Návrh – Záverečný účet obce za rok 2019
Hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2019
Bežné výdavky 2019
Finančné výdavky 2019
Kapitálové výdavky 2019
Bežné výdavky ZŠ 2019