https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Záverečný účet obce Zavar

Zverejnené 13. 05. 2022

Záverečný účet obce za rok 2022
Návrh záverečného účtu účet obce za rok 2022
Plnenie PR 2022
Bežné_ výdavky_obec_2022
Kapitalove_vydavky_obec_2022
Financne_vydavky_obec_2022
zszavar_vydavky_2022

 

Záverečný účet obce za rok 2021
Bežné výdavky
Finančné výdavky
Kapitálové výdavky
Programový rozpočet-plnenie2021
Záverečný účet obce za rok 2021 – návrh
ZU 2021 Zavar – Stanovisko – hlavného kontrolóra – návrh

Záverečný účet obce za rok 2020

Záverečný účet obce za rok 2019
Hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2019
Návrh – Záverečný účet obce za rok 2019
Hodnotenie programového rozpočtu obce za rok 2019
Bežné výdavky 2019
Finančné výdavky 2019
Kapitálové výdavky 2019
Bežné výdavky ZŠ 2019