https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Záverečný účet obce za rok 2021

Zverejnené 13. 05. 2022

Záverečný účet obce za rok 2021
Bežné výdavky
Finančné výdavky
Kapitálové výdavky
Programový rozpočet-plnenie2021
Záverečný účet obce za rok 2021 – návrh
ZU 2021 Zavar – Stanovisko – hlavného kontrolóra – návrh