https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Záverečný účet obce rok 2020

Zverejnené 24. 06. 2021

Záverečný účet obce za rok 2020