https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Všeobecné

Zverejnené 29. 01. 2021

Smernica č. 5/2016 – Sadzobník poplatkov+príloha

Splnomocnenie