https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Súhrnné správy za rok 2022

Zverejnené 14. 04. 2022
ROK 2022

1.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
1.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10