https://www.zavar.sk/wp-content/uploads/2020/10/img2.jpg

Povinné zverejňovanie

Súhrnné správy

Zverejnené 14. 04. 2022
ROK 2023

ROK 2022

4.Q-Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
3.Q-Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
1.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
1.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10

ROK 2021

4.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
4.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10
3.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
3.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10
2.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
2.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa § 10
1.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
1.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10

Rok 2020

1.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
1.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10
2.Q Súhrnná správa o podlimitných koncesiách
2.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
2.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10
3.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
3.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10
4.Q Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami
4.Q Súhrnná správa o zmluvách podľa §10